Info

 


Kes me oleme

Üritused

Liikmed ja kaart

Miks olla liige?

Liikmetele

Kontakt

Saaremaa Turundusühingu liikmeks võib astuda nii juriidilised kui eraisikud, kes jagavad ühingu põhimõteid ning on nõus Saaremaa maa ja väike ettevõtluse arendamisel kaasa lööma. 

Ühine reklaam, turuarendus strateegia ning kaasettevõtjate tugi annab jõudu, et oma ideid ellu viia.

 

 MTÜ Saaremaa Turundusühingu põhikiri (pdf)

 

MTÜ Saaremaa Turundusühingu liikmeks astumise soovialvaldus

Sooviavalduse saatmiseks klõpsutage SEND nupule vormi lõpus.

Palun võtta MTÜ Saaremaa Turundusühingu liikmeks
(MTÜ, SA, FIE, OÜ, AS või eraisik), pane nimi siia lahtrisse* 
Registrinumber (kui on): 

Kinnitan, et olen läbi lugenud põhikirja ja olen sellega nõus * 
Jah

Olen nõus maksma 200 eek liikmemaksu pärast arve esitamist* 
Jah

Soovin osaleda järgmistes alagruppides 
turism
kohalik toit
käsitöö
müük turgudel
meedia ja reklaam

Avalduse esitaja nimi ja amet* 
Isikukood *: 
Aadress: 
Telefon: 
E-post: